Nextcloud rekommenderas för svenska myndigheter

I en rapport med representanter från åtta olika myndigheter beskrivs Nextcloud som en rekommenderad lösning.

Nextcloud används redan av exempelvis Transportstyrelsen i Sverige.

Läs rapporten.