Version 5 av ritprogrammet Krita är släppt

En ny version av det vitt använda ritprogrammet Krita släpptes i december.

I vKrita version 5 finns bland annat nya penslar för oljemålning.

Bland de nya funktionerna märks bland annat en förbättrad hantering av olika resurser såsom penslar och paletter, nya målarverktyg, hantering av storyboards och förbättrade funktioner för animering.

Läs om förbättringarna i Krita version 5.