Vägen mot Fribok 3.0

Det är en del stora funktionerna som är på gång för version 3.
Blanda annat är det:

  • stöd för kommande SIE-format version 5
  • Kvittohantering och automatisk bokföring av kvitton från foto/inskannade eller mottagna via mejl
  • stöd för PSD2 d v s bokföring av genomförda transaktioner på bankkonto(n)
  • Integrationer mot skatteverket för arbetsgivardeklaration
  • Andra integrationer, t ex mot Magento 2

Vi tar givetvis gärna emot önskemål om det finns sådana.