Google Workspace ut från danska skolor

Danska Datatilsynet har granskat Helsingörs kommun och har kommit fram till att deras användning av Chromebooks och Google Workspace strider mot GDPR-lagstiftningen.

Anledningen är att elevernas information riskerar att användas av Google eller tredje part för bland annat marknadsföring.

Även om rapporten bara gäller Helsingör uppmanar Datatilsynet andra kommuner att se över sin användning av Google Workspace. Runt hälften av Danmarks 98 kommuner använder Chromebooks och Google Workspace.

Källor: