EDPS väljer Nextcloud och Collabora Online i pilotprojekt

EDPS, den Europeiska Datatillsynsmyndigheten, en del av EU, har i ett pilotprojekt valt de fria programvarorna Nextcloud och Collabora Online i ett testprojekt. Målet är att kunna tillgängliggöra dessa öppna lösningar för alla EUs myndigheter.

Friprogramvarusyndikatet tillhandahåller hostning av både Nextcloud och kontorsprogrammet Collabora Online, två samarbetsplattformar som skyddar dina data.

Källa: https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2023/edps-pilot-use-open-source-software_en