Fripost

Föreningen Fripost arbetar för demokratiskt kontrollerad elektronisk kommunikation.

Fripost grundades eftersom makten på Internet har koncentrerats till några få stora kommersiella företag. Google och andra som levererar “gratis” e-post har gjort spioneri på sina användare till en mycket lönsam affär.

Friprogramvarusyndikatet var med och bildade Fripost och är huvudleverantör av infrastrukturen för den fria e-post som är en av förmånerna som medlemmarna har.