Fribok

Fribok är ett fritt bokföringsprogram som utvecklas av Friprogramvarusyndikatet. Fribok är avsett för bokföring, fakturering, lager och så vidare, kort och gott administration särskilt anpassad för det mindre svenska företaget eller föreningen.

Fribok logotyp

Information om Fribok

I vår tjänst Fribok kan du arbeta med flera företag eller föreningar: Ta betalt av dina kunder, betala leverantörer och bokför i samma tjänst. Till skillnad från andra bokföringstjänster säljer vi inga uppgifter om dig eftersom vi är ett icke-vinstdrivande företag.

Med Fribok kan du:

  • Arbeta med flera räkenskapsperioder samtidigt – 12 månaders, förlängda och förkortade.
  • Importera bokföringsdata från ditt gamla bokföringsprogram till Fribok.
  • Exportera bokföringsdata till din revisors/redovisningskonsults bokföringsprogram för att de skall kunna göra avstämningar och bokslut.
  • Exportera bokföringsdata till Skatteprogram som används när deklarationen skall upprättas.
  • Importera kontoplaner från eller exportera kontoplaner till kalkylbladsformat.
  • Kontoplanerna passar för alla företagsformer och det är enkelt att lägga till, ändra och ta bort konton i kontoplanen.
  • Automatiskt föra över Ingående balanser från föregående räkenskapsperiods utgående balanser.

Läs mer i användarhandboken för Fribok.

Fribok är skrivet i Java och ges ut under den fria licensen GPL3.

Installation av Fribok

Krav: Du behöver ha Java 8 installerat på din dator.

Ladda ner fribok-2.2-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar och spara den i en egen mapp.

Du kör programmet genom att skriva

java -jar fribok-2.2-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar

Du kan givetvis lägga detta i en applikationstartare.

Vill du ha en kontoplan som stöder importmoms kan du antingen använda BAS2015 för enskild näringsidkare som du kan importera efter att du laddat ner den.

För att komma igång se användarhandboken som du också kan läsa direkt i Fribok.

Stötta Fribok

Vill du var med och stötta utvecklingen av Fribok eller köpa en utbildning hittar du avdelningen för Fribok i vår butik.

Mer om Fribok

Fribok utvecklades innan frigöringsprocessen under namnen JFS bokföring (JFSBok) / JFS administration (JFSAdmin) / JFS fakturering (JFSFakt) av JFS Bokföring som en proprietär applikation 2005–2008.

Är du redan användare av JFS bokföring/administration/fakturering kan du enkelt uppgradera:

  1. Göra backup i ditt nuvarande JFS-program.
  2. Installera Fribok enligt instruktionerna ovan.
  3. Återställa backupen i Fribok.

Är du van vid Subversion och har IntelliJ tillgängligt kan du checka ut den absolut senaste koden.