Vi stödjer kraven på ratificering av ILO-konvention 169

Friprogramvarusyndikatet stödjer sametingets begäran om att Sveriges riksdag snarast ratificerar ILO-konvention 169. Det ska dessutom finnas en tidsplan och att det samiska folket blir involverade.

ILO 169 ger ursprungsfolk och stamfolk, i Sverige samer, rätt att få information om och vara delaktiga i beslut innan staten ger företag eller andra aktörer tillstånd att verka i deras traditionella territorier. Den ställer helt enkelt krav på att de samiska markrättigheter som finns skall erkännas och respekteras.

Konventionenen har varit i kraft sedan 1991 men är ännu inte ratificerad av Sverige.

I Latinamerika är den ett juridiskt verktyg för ursprungsbefolkningen att försvara rätten till mark och naturresurser.

Läs mer om ILO 169: